Z posledních průzkumů vyplývá, že ceny francouzských nemovitostí se meziročně téměř nezměnily, ale přesných a důvěryhodných informací zůstává relativně málo. Je však možno říci, že meziroční propad za první polovinu rok 2013 dosáhl přibližně 1 % s tím, že ve druhém čtvrtletí 2013 se situace začala pomalu zlepšovat.

Nedostatek informací plyne zejména z propadu prodejů – informace o cenách jsou sice přesné, ale vzhledem k tomu, že ve městech se objem prodejů snížil o 18 % a na venkově ještě více, z nich není možno spolehlivě vyvodit žádné důsledky.

Zároveň většina analýz se zaměřuje primárně na městské oblasti a nepokrývají tak dostatečně problematiku venkova, kde se v poslední době aktivita na trhu nemovitostí zásadně snížila. Od expertů přichází protichůdné informace – někteří hovoří o oživení, ale mají pochybnosti o jeho trvání – jedná se totiž o živení pouze v malém tržním sektoru, u nemovitostí pod 150 tisíc euro.

V zásadě je možno francouzský trh popsat jako “třírychlostní”:

• V Paříži a ostatních velkých městech a vyhledávaných regionech sice došlo k propadu prodejní aktivity přibližně o 10 %, ale ceny zůstaly na původní úrovni.
• V menších městech se prodeje propadly až o 25 %, zároveň došlo ke snížení cen o 5 – 10 %.
• V oblastech, které byly krizí zasaženy nejintenzivněji, došlo ke snížení prodejů až o 40 % a k propadu cen o 10 až 20 %.

V aktuální zprávě jednoho z poskytovatelů hypoték je uvedeno, že za současné situace se prodávají pouze nemovitosti, které poskytují dobrý poměr cena/hodnota, což skrývá fakt, že prodejnost starších nemovitostí je velmi omezená. Zároveň z analýz tohoto poskytovatele vyplývá, že v roce 2013 se propadne objem prodejů přibližně o 9 % na 645 tisíc, což je oproti předchozím rokům, kdy se prodalo 709 respektive 808 tisíc nemovitostí poměrně zásadní snížení s podstatným vlivem na stabilitu trhu.

Samozřejmě není složité vypozorovat důvody, které k současné situaci vedou – vysoké ceny, vysoká nezaměstnanost, složitá situace na finančních trzích a nedůvěra investorů prodejní aktivitu snižují.